Live
21Nicholas C2Nicholas C2Zyro5Zyro319Zyro5Zyro2Mooy4Mooy018DearestCoZ3DearestCoZ1Mooy4Mooy217Zyro5Zyro2Crooked6Crooked013Mooy4Mooy2Chippy9Chippy014Crooked6Crooked2gon10gon19Chippy9Chippy2Matt111Matt1010Mooy4Mooy2Konkey Dong7Konkey Dong111gon10gon2BLOOD12BLOOD012Crooked6Crooked2Kobe8Kobe122Dizzle1Dizzle3Zyro5Zyro020Dizzle1Dizzle3Nicholas C2Nicholas C116Nicholas C2Nicholas C2DearestCoZ3DearestCoZ115Dizzle1Dizzle2Zyro5Zyro18DearestCoZ3DearestCoZ2Crooked6Crooked17Nicholas C2Nicholas C2gon10gon16Mooy4Mooy1Zyro5Zyro25Dizzle1Dizzle2Chippy9Chippy04Crooked6Crooked2Matt111Matt103Konkey Dong7Konkey Dong0gon10gon12Zyro5Zyro2BLOOD12BLOOD01Kobe8Kobe1Chippy9Chippy2Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5
Nicholas C
Zyro
Zyro
Mooy
DearestCoZ
Mooy
Zyro
Crooked
Mooy
Chippy
Crooked
gon
Chippy
Matt1
Mooy
Konkey Dong
gon
BLOOD
Crooked
Kobe
Dizzle
Zyro
Dizzle
Nicholas C
Nicholas C
DearestCoZ
Dizzle
Zyro
DearestCoZ
Crooked
Nicholas C
gon
Mooy
Zyro
Dizzle
Chippy
Crooked
Matt1
Konkey Dong
gon
Zyro
BLOOD
Kobe
Chippy